โรงพยาบาล และ Hospitel
(หาเตียง)

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยในการหาเตียงให้กับผู้ป่วย

ประสานงาน ส.ก. (หาเตียง)


รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ สมาชิกสภากรุงเทพ สำหรับการช่วยติดต่อหาเตียงให้ผู้ป่วย COVID-19

ดูแลตัวเองขณะแยกกักตัวที่บ้าน ระหว่างรอเตียง

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยประสานงานส่งข้อมูล ส่งยาให้ระหว่างรอเตียง

บริการถังออกซิเจน เติมออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับบริการให้ยืมถังออกซิเจน อุปกรณ์อื่นๆ

บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย COVID-19

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับติดต่อบริการขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย

จองสั่งซื้อวัคซีน COVID-19

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับจองสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก

บริจาค-รับบริจาค เตียงสนาม

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับที่ต้องการบริจาคเตียงสนาม

จองคิวตรวจ COVID-19

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สถานที่ ในการจองคิวตรวจ COVID-19

โรงพยาบาล และ Hospitel (หาเตียง)

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยในการหาเตียงให้กับผู้ป่วย

ประสานงาน ส.ก. (หาเตียง)

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ สมาชิกสภากรุงเทพ สำหรับการช่วยติดต่อหาเตียงให้ผู้ป่วย COVID-19

ดูแลตัวเองขณะแยกกักตัวที่บ้าน ระหว่างรอเตียง

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยประสานงานส่งข้อมูล ส่งยาให้ระหว่างรอเตียง

บริการถังออกซิเจน เติมออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจ

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับบริการให้ยืมถังออกซิเจน อุปกรณ์อื่นๆ

บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย COVID-19

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับติดต่อบริการขอรถรับ-ส่งผู้ป่วย

จองสั่งซื้อวัคซีน COVID-19

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับจองสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก

จองคิวตรวจ COVID-19

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สถานที่ ในการจองคิวตรวจ COVID-19

บริจาค-รับบริจาค เตียงสนาม

รวมข้อมูล ช่องทางการติดต่อ ศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ สำหรับที่ต้องการบริจาคเตียงสนาม