หน่วยงานเขตบริการเวลาเบอร์โทรFacebookLineWebsiteหมายเหตุ
เราช่วยกัน (รวมจุดตรวจโควิดใกล้คุณ)ทั่วประเทศ- Facebook Website
รพ.มหาราชนครราชสีมา (ฟรี)สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี 09.00-16.00 น. Facebookเริ่ม 15-21 ก.ค. 2564 Walk In วันละ 5000 คน
Doctor Anywhere Thailand--02-114-7788 Facebook Websiteตรวจโควิดได้ทันทีถึงบ้าน 3,500 บาท
โรงพยาบาลเมดพาร์ค--02-023-3333 Website
จุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก สำหรับผู้ประกันตน--1506 ต่อ 6 Website
GO CHECK ตรวจCOVID-19 เทคนิค Real Time - PCR แบบ Drive Thru-นัดหมายล่วงหน้า [คิววันที่ 20-23 ก.ค.]- Website
Occicare-7.00-14.00 น.087-134-5688,
038-288-6901
Website
สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพฯ08.00-15.00 น.024284884 ต่อ 6818,
024284884 ต่อ 6807
สนามกีฬาธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีเริ่ม วันจันทร์ 12 - 30 กรกฎาคม 2564-จุดตรวจโควิด-19 จุดละ 3,000 คน/วัน [Rapid Antigen Test]
สนามราชมังคลากีฬาสถานเขต บางกะปิ กรุงเทพฯเริ่ม วันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564-จุดตรวจโควิด-19 จุดละ 3,000 คน/วัน [Rapid Antigen Test]
ลานจอดรถชั้น5 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนน แจ้งวัฒนะเริ่ม วันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564-จุดตรวจโควิด-19 จุดละ 3,000 คน/วัน [Rapid Antigen Test]
สนามฟุตบอลกองพล ปตอ.เกียกกายเริ่ม วันพุธ 14 กรกฎาคม 2564-จุดตรวจโควิด-19 จุดละ 3,000 คน/วัน [Rapid Antigen Test]
รวมพิกัดสถานที่ตรวจ Covid-19กรุงเทพฯ Websiteต้องจองคิวล่วงหน้า บางแห่งงดขายคูปองแล้ว