ประสานงานตามเขต (หาเตียง)

หน่วยงานชื่อเขตบริการเบอร์โทร
พรรคก้าวไกลเอกรัฐ อิทธิไควัลบางรัก086-548-8008
พรรคก้าวไกลอานุภาพ ธารทองสาทร081-685-7850
พรรคก้าวไกลก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์บางคอแหลม081-682-3838
พรรคก้าวไกลพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ยานนาวา085-948-9449
พรรคก้าวไกลภัณฑิล น่วมเจิมคลองเตย092-696-5051
พรรคก้าวไกลเฉลิมชัย กุลาเลิศคันนายาว085-059-5767
พรรคก้าวไกลดวงพร สุขุมพันธุ์พงศ์มีนบุรี082-722-1111
พรรคก้าวไกลพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์คลองสามวา084-010-1438
พรรคก้าวไกลปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนาหนองจอก081-965-5596
พรรคก้าวไกลมนัส บัวทองลาดกระบัง081-611-9539
พรรคก้าวไกลสัณห์สิทธิ์ เนาถาวรวัฒนา089-629-7955
พรรคก้าวไกลกัณตกณ ดวงอัมพรดินแดง099-591-4565
พรรคก้าวไกลเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ห้วยขวาง085-998-8282
พรรคก้าวไกลคริส โปตระนันทน์ราชเทวี081-870-1718
พรรคก้าวไกลพีรพล กนกวลัยพญาไท092-248-1111
พรรคก้าวไกลสุประวิณ์ น้อยสุขยิ่งธนบุรี094-825-3665
พรรคก้าวไกลทรงวุฒิ จันทร์จำนวยโชคคลองสาน063-495-6594
พรรคก้าวไกลต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณบางกอกใหญ่081-818-5787
พรรคก้าวไกลธัญธร ธนินวัฒนาธรจอมทอง081-905-0243
พรรคก้าวไกลณัฐพล พ่อค้าราษฎร์บูรณะ081-866-4588
พรรคก้าวไกลพิมดารา ศิริสลุงป้อมปราบฯ, สัมพันธวงศ์, พระนคร, ดุสิต083-959-1595
พรรคก้าวไกลณัฏฐ์ อิศรางกูล ณ อยุธยาปทุมวัน060-639-9428
พรรคก้าวไกลสมัย ภูมิรินทรสะพานสูง099-606-5718
พรรคก้าวไกลสิทธิ ยิ้มใจสวนหลวง088-995-8559
พรรคก้าวไกลฐาปนีย์ สุขสำราญประเวศ081-700-2114
พรรคก้าวไกลฉัตรชัย หมอดีบางนา084-229-6696
พรรคก้าวไกลสราวุธ อนันต์ชลพระโขนง062-847-6677
พรรคก้าวไกลภศพร ทองศิริทุ่งครุ081-866-4588
พรรคก้าวไกลวิเชียร คันทาทรัพย์บางขุนเทียน062-521-1475
พรรคก้าวไกลนิธิกร บุญขกุลเจริญบางบอน080-574-9993
พรรคก้าวไกลคุณากร ชาวบ้านเกาะทวีวัฒนา096-097-9848
พรรคก้าวไกลตฤณ มาลัยทองหนองแขม098-874-4146
พรรคก้าวไกลคุณากร ชาวบ้านเกาะตลิ่งชัน096-097-9848
พรรคก้าวไกลอำนาจ ปานเผือกบางแค062-697-7789
พรรคก้าวไกลชนินทร์ มะยุโรวาศภาษีเจริญ088-580-4287
พรรคก้าวไกลทันธรรม วงษ์ชื่นบางกอกน้อย095-362-9119
พรรคก้าวไกลปรวัชร แสงกิตติกรบางพลัด084-720-8888
พรรคก้าวไกลไกรศักดิ์ เสาเวียงดอนเมือง086-904-2466
พรรคก้าวไกลณัฐกานต ศิริสายไหม080-604-6133
พรรคก้าวไกลธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์บางเขน091-870-2847
พรรคก้าวไกลธนเดษ เพ็งสุขบางกะปิ081-969-9559
พรรคก้าวไกลปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณบึงกุ่ม081-405-0123
พรรคก้าวไกลอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัยจัตุจักร086-429-9693
พรรคก้าวไกลคริส โปตระมันทน์บางซื่อ081-870-1718
พรรคก้าวไกลณภัค เพ็งสุขลาดพร้าว090-924-6966
พรรคก้าวไกลนฤธัช สีบุญเรืองวังทองหลาง081-594-6356
พรรคก้าวไกลชยพล สะท้อนดีหลักสี่085-132-9848
พรรคประชาธิปัตย์ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัยส่วนกลาง081-622-5892
พรรคประชาธิปัตย์อมรเทพ เศตะพราหมณ์ยานนาวา081-843-9683
พรรคประชาธิปัตย์พนาสิน จึงสวนันทน์บางกะปิ089-667-4926
พรรคประชาธิปัตย์ธัญญ์นิธิ ชวรัตน์นิธิโชติดอนเมือง083-256-5555
พรรคประชาธิปัตย์ราเซนทร์ เพ็ชรสุขุมหนองจอก089-794-3132
พรรคประชาธิปัตย์สิทธิวัฒน์ ชีรวินิจดินแดง081-892-3288
พรรคประชาธิปัตย์ศรินทร์ทิพย์ มีนมณีมีนบุรี086-448-8005
พรรคประชาธิปัตย์สุรภา ประยงค์ระวิกูลวังทองหลาง098-965-5651
พรรคประชาธิปัตย์ชมพูนุท นาครทรรพคลองสามวา091-891-9999
พรรคประชาธิปัตย์ว่าที่ รต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่นลาดพร้าว094-465-1414
พรรคประชาธิปัตย์แทนคุณ จิตต์อิสระบางเขน094-365-9414
พรรคประชาธิปัตย์พลาวุฒิ เลิศศิลาทองบางนา081-860-8848
พรรคประชาธิปัตย์ชนินทร์ รุ่งแสงบางพลัด,บางกอกน้อย081-616-6888
พรรคประชาธิปัตย์พินิจ กาญจนชูศักดิ์สัมพันธวงศ์081-810-3311
พรรคประชาธิปัตย์ประเวช แสวงสุขทวีวัฒนา064-289-8963
พรรคประชาธิปัตย์ณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริบางบอน089-128-5931
พรรคประชาธิปัตย์ปพนชัย สุวรรณทศบึงกุ่ม081-860-8235
พรรคประชาธิปัตย์อภิมุข ฉันทวานิชบางคอแหลม,ยานนาวา081-424-4242
พรรคประชาธิปัตย์สุนันท์ มีนมณีคันนายาว081-361-2526
พรรคประชาธิปัตย์สมชาย เต็มไพบูลย์กุลคลองสาน081-441-2843
พรรคประชาธิปัตย์เจิมมาศ จึงเลิศศิริดุสิต,พระนคร,ป้อมปราบ098-428-7156
พรรคประชาธิปัตย์ธวัชชัย ปิยนนทยาสาทร088-789-6838
พรรคประชาธิปัตย์สุธา นิติภานนท์ภาษีเจริญ098-263-5163
พรรคประชาธิปัตย์สุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์บางรัก064-942-9888
พรรคประชาธิปัตย์อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์สาทร,บางรัก,ปทุมวัน081-814-6774
พรรคประชาธิปัตย์นภาพล จีระกุลบางกอกน้อย081-406-8048
พรรคประชาธิปัตย์ฉัฐภรณ์ ปานทองตลิ่งชัน080-931-5757
พรรคประชาธิปัตย์มารีญา ฤกษ์ดีลาดกระบัง063-885-5176
พรรคประชาธิปัตย์สากล ม่วงศิริบางขุนเทียน,จอมทอง081-441-6441
พรรคประชาธิปัตย์ผุสดี วงศ์กำแหงราชเทวี099-191-8444
พรรคประชาธิปัตย์สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ธนบุรี,คลองสาน,บางกอกใหญ่086-981-9999
พรรคประชาธิปัตย์เรวัตร คงชาติบางซื่อ092-654-4552
พรรคประชาธิปัตย์พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพหลักสี่081-443-2639
พรรคประชาธิปัตย์ณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผลสายไหม086-323-0993
พรรคประชาธิปัตย์พันธ์พิสุทธิ์ บุราชบึงกุ่ม099-101-9999
พรรคประชาธิปัตย์ธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุลประเวศ081-123-4587
พรรคประชาธิปัตย์ธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์บางนา,พระโขนง094-879-1979
พรรคประชาธิปัตย์นาถยา แดงบุหงาสะพานสูง081-552-8112
พรรคประชาธิปัตย์นฤมล รัตนาภิบาลบางกะปิ081-643-3777
พรรคประชาธิปัตย์ชยิน พึ่งสายทุ่งครุ085-663-4111
พรรคประชาธิปัตย์นที เข็มศรีสุวรรณคลองสามวา099-010-2437
พรรคประชาธิปัตย์อนันตชาติ บัวสุวรรณจตุจักร081-831-7914
พรรคประชาธิปัตย์ศิริภา อินทวิเชียรพญาไท094-565-4698
พรรคประชาธิปัตย์ปานชัย แก้วอัมพรดีคลองเตย092-213-7528
พรรคประชาธิปัตย์อรอนงค์ คล้ายนกบางแค081-686-3810
พรรคประชาธิปัตย์ประสิทธิ์ รักสลามวัฒนา081-421-5179
พรรคประชาธิปัตย์วิรัช คงคาเขตรบางกอกใหญ่089-169-4292
พรรคประชาธิปัตย์สุนทร ทุ้ยมากราษฎร์บูรณะ081-646-1769
พรรคประชาธิปัตย์กิตพล เชิดชูกิจกุลสวนหลวง081-123-4578
พรรคประชาธิปัตย์ธนา ชีรวินิจห้วยขวาง085-131-5555