หน่วยงานเขตบริการเวลาเบอร์โทรFacebookLineWebsite
Pococarกรุงเทพและปริมณฑล24 ชั่วโมง02-537-8882, 081-493-5599 Facebook Line Website
Taxi COVID-19 (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)กรุงเทพฯ และปริมณฑล09.00-19.00 น.096-771-1687 Website
First Ambulance--081-652-9452
The Good Ambulanceทั่วประเทศ24 ชม.083-545-8674,
02-010-6478
Line
องค์กรทำดี--02-063-2323
ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย อปพร.--092-659-3789 Facebook
รถพยาบาลจิตอาสา--02-000-0808